KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Start here

Advertisements

BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐBCL NĂM 2015

CV gui co so du lieu, theo CV 194, ngay 14.02.2015

CV 194 bao cao dam bao chat luong 2015

Mau Bao cao theo CV 194, ngay 14.02.2015

Advertisements

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx

 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

Thong_tu_33_tc dieu duong

DS ĐẠI BIỂU THAM DỰ TẬP HUẤN TĐG TRƯỜNG ĐH NĂM 2014

DS DU TAP HUAN TDG DAI HOC

Ảnh một số hoạt động Tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

IMG_1049 IMG_1052 IMG_1058 IMG_1062 IMG_1071 IMG_1072 IMG_1080 IMG_1087 IMG_1089 IMG_1097 IMG_1098

Thông báo Tuyển chọn Kiểm định viên KĐCLGD đợt 2 năm 2014

16- TB 1787-Tuyen chon KDV dot 2 năm 2014 (27.10)

Kết quả tuyển chọn và cấp thẻ Kiểm định viên KĐCLGD đợt 1 năm 2014

Quyet dinh 80

Quyet dinh 81