KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Tài liệu và các bài trình bày Hội thảo nâng cao chất lượng TĐG cơ sở giáo dục (tại TP. HCM)

I. CÁC BÀI TRÌNH BÀY:

1. Báo cáo đề dẫn (Cục KTKĐCLGD);

2. Trường ĐH Công nghiệp HN;

3. VNU CEA (Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. HCM);

4. Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

II. KỶ YẾU:

1- Bia 2- Mục lục 3- Nội dung

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

20160819_081806_HDR 20160819_081815_HDR 20160819_083417_HDR

Danh sách các CSGD hoàn thành Báo cáo TĐG (Cập nhật tháng 12/2014)

http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=516

 

Khảo sát chất lượng tập huấn TĐG trường cao đẳng tháng 10/2014

Đề nghị các đại biểu tham gia khóa tập huấn góp ý cho công tác tập huấn của Cục KTKĐCLGD theo đường link sau:

Nhóm 1: Dành cho những học viên thảo luận nhóm tại Hội trường T35 https://www.surveymonkey.com/s/5RM7328

Nhóm 2: Dành cho những học viên thảo luận nhóm tại Conference Centre https://www.surveymonkey.com/s/5TYKSDQ

Trân trọng cảm ơn.

Văn bản hợp nhất số 08/2014 (QĐ66/2007-TT37/2012) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Cao đẳng

Văn bản hợp nhất số 08/2014 (Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường Cao đẳng)