KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tin tức

Category Archives: Tin tức

Kế hoạch thẩm định các điều kiện đbcl 2017

Ke hoach 203

Phụ lục 1: KH 203

CV 361 tham dinh DBCL + Mau BB

Quyet dinh giao nhiệm vụ VNU-HCM CEA

Quyet dinh giao nhiệm vụ CEA AVUC

Quyet dinh giao nhiệm vụ CEA UD

Quyet dinh giao nhiệm vụ VNU CEA

Kế hoạch triển khai công tác KDCLGD đối với cơ sở GDDH, CDSP, TCSP 2017

kh-118_kiem-dinh-gddh-cd-tcsp-2017-23-02-2017

Tài liệu và các bài trình bày Hội thảo nâng cao chất lượng TĐG cơ sở giáo dục (tại TP. HCM)

I. CÁC BÀI TRÌNH BÀY:

1. Báo cáo đề dẫn (Cục KTKĐCLGD);

2. Trường ĐH Công nghiệp HN;

3. VNU CEA (Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. HCM);

4. Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

II. KỶ YẾU:

1- Bia 2- Mục lục 3- Nội dung

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

20160819_081806_HDR 20160819_081815_HDR 20160819_083417_HDR

Kỷ yếu và bài trình bày tại Hội thảo nâng cao chất lượng TĐG cơ sở giáo dục tại Hà Nội

Kỷ Yếu

1- Bia

2- Mục lục

3- Nội dung

Bài trình bày

1. BC De dan

2- Học vien Ngan hang

3- CD Cong dong HN

4- DH Giao thong Van tai HN

5- TC Quan y 1

Danh sách đại biểu dự Hội thảo

10a- DS tham du hoi thao 27.5

Triển khai công tác đảm bảo CLGD năm 2015-2016

979KTKDCLGD

BÁO CÁO THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐBCL NĂM 2015

CV gui co so du lieu, theo CV 194, ngay 14.02.2015

CV 194 bao cao dam bao chat luong 2015

Mau Bao cao theo CV 194, ngay 14.02.2015

DS ĐẠI BIỂU THAM DỰ TẬP HUẤN TĐG TRƯỜNG ĐH NĂM 2014

DS DU TAP HUAN TDG DAI HOC