KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Thông tin về ĐB và KĐCLGD

Category Archives: Thông tin về ĐB và KĐCLGD

Kết quả tuyển chọn và cấp thẻ Kiểm định viên KĐCLGD đợt 1 năm 2014

Quyet dinh 80

Quyet dinh 81

Danh sách các CSGD hoàn thành Báo cáo TĐG (Cập nhật tháng 12/2014)

http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=516

 

Danh sách và Quyết định thành lập Tổ chức kiểm định CLGD

5570.QD – DHQG TP. Ho Chi Minh

3568.QD – DHQG Ha Noi

1100.QD -DH Da Nang