KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » TCCN » Tài liệu hướng dẫn

Category Archives: Tài liệu hướng dẫn

Khảo sát Tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

Đề nghị các đại biểu tham gia khóa tập huấn góp ý cho công tác tập huấn của Cục KTKĐCLGD theo đường link sau:
Nhóm 1 (phân nhóm tại hội trường lớn): https://www.surveymonkey.com/s/ZS56BW9 
Nhóm 2: (phâm nhóm tại hai hội trường nhỏ): https://www.surveymonkey.com/s/ZRJ2RY3
Trân trọng cảm ơn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file word)

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file pdf)

Khảo sát Tập huấn tự đánh giá trường TCCN 2014

https://www.surveymonkey.com/s/H7KHGT8

Bài giảng tập huấn Tự đánh giá trường TCCN

1- Gioi thieu ve Cuc KTKDCLGD (23.8)

2.Tong quan ve KDCL (19.4)

3- TT 62 Quy trinh chu ky Phong sua (18.4)

4. Quy trinh & Cau truc BC TDG

5.Bo tieu chuan TCCN

6. Phan tich tieu chi (21.4)

7. Huong dan viet Phieu danh gia tieu chi (22.4)

8- Phan tich tieu chi 8.1 (18.4)

9. Huong dan viet bao cao tieu chi-tieu chuan-TDG (22.4)

10- Phieu danh gia tieu chi (18.4)

11- BC Tieu chi 8.1 (18.4)

12- TimTTMC (21.4)

13- Kinh nghiem Ms Linh (22.4)

14. Nhung viec can trien khai (23.4)

 

Văn bản hợp nhất số 07/2014 (QĐ67/2007-TT37/2012) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường TCCN

Văn bản hợp nhất số 08/2014 (QĐ67/2007-TT37/2012) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường TCCN

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Huong dan su dung bo tieu chuan

Huong dan Tu danh gia

thong-tu-49-2012-tt-bgdt

TT_38-Quy trinh, chu ky KĐCLG

Hướng dẫn tự đánh giá trường TCCN

1a.Bia

1b.Muc luc

1c. Chi thi 46

2. TT 62

3. Van ban hop nhat QD67-TT37

4. CV 462 Huong dan TDG (09.5)

5. CV 529 HD Tim MC TCCN sua 421 (23.5)

6. Ki thuat thu thap thong tin minh chung

7. Ki thuat viet bao cao tu danh gia

8. Dinh nghia chat luong

9. Tong quan khai niem chat luong GDDH

10. Kiem dinh CLGD o VN

11. Kinh nghiem trien khai Tu danh gia