KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » Đại học » Văn bản QPPL

Category Archives: Văn bản QPPL

Advertisements

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx

 

Advertisements

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

Thong_tu_33_tc dieu duong

Điều lệ trường Đại học

Dieu le truong DH.2010

Quy định về đào tạo liên thông trình độ ĐH, CĐ

TT 55.2012

Văn bản hợp nhất sô 06/2014 (QĐ65/2007-TT37/2012) Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học

QUYET DINHT 65-37 (Quy định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học).

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ, TCCN

TT_38

Thông tư ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp

CTDT kiem dinh vien DH,TCCN