KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » Đại học » Tài liệu hướng dẫn

Category Archives: Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn đánh giá CLGD trường đại học

  1. CV 1237 ve moc chuan DH ;
  2. Tai lieu moc chuan DH kem theo CV 1237

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

Tài liệu tập huấn: Nội dung thực hành tiêu chí

1. Mau Phan tich tieu chi 2.5 (5.6.2014)

2. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.5 (.5.6.2014)

3. Mau BC Tieu chi 2.5 (5.6.2014)

Bài trình bày tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

0- Luat GDDH (6.2014)

1.Tong quan ve KDCL (05.11)

2- TT 62 Quy trinh chu ky (01.11)

3. Bo tieu chuan DGCL DH (26.6)

4. HD Tu danh gia CSGD va CTDT (26.6)

5. Phan tich tieu chi (01.11)

6. Huong dan viet Phieu danh gia tieu chi (01.11)

7. Huong dan viet bao cao tieu chi-tieu chuan-TDG (01.11)

8. XD Van hoa chat luong (26.6)

9- TimTTMC (21.4)

10. Nhung viec can trien khai (01.11)

Thông tin về khách sạn cho đại biểu dự tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

Danh sach mot so Khach San

Hoặc tham khảo theo link sau: http://www.danangtourism.gov.vn/portal/page/portal/dulich/an_gi_o_dau/khach_san?expandable=1

Chương trình Tập huấn TĐG trường đại học năm 2014

Chuong trinh tap huan (5-7/11/2014)

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1a.Bia

1b.Muc luc

1c. Chi thi 46

2. TT 62

3.Van ban hop nhat QD65-TT37

4. CV 462 Huong dan TDG (09.5)

5. CV527 HD su dung tieu chi DH (23.5)

6. Ki thuat thu thap thong tin minh chung

7. Ki thuat viet bao cao tu danh gia

8. Dinh nghia chat luong

9. Tong quan khai niem chat luong GDDH

10. Tong quan He thong KDCLGDDH

11. Kinh nghiem trien khai Tu danh gia

12. CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)