KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » Đại học

Category Archives: Đại học

Advertisements

Kế hoạch triển khai công tác KDCLGD đối với cơ sở GDDH, CDSP, TCSP 2017

kh-118_kiem-dinh-gddh-cd-tcsp-2017-23-02-2017

Advertisements

Tài liệu hướng dẫn đánh giá CLGD trường đại học

  1. CV 1237 ve moc chuan DH ;
  2. Tai lieu moc chuan DH kem theo CV 1237

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx

 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

Thong_tu_33_tc dieu duong

Tài liệu tập huấn: Nội dung thực hành tiêu chí

1. Mau Phan tich tieu chi 2.5 (5.6.2014)

2. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.5 (.5.6.2014)

3. Mau BC Tieu chi 2.5 (5.6.2014)

Bài trình bày tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

0- Luat GDDH (6.2014)

1.Tong quan ve KDCL (05.11)

2- TT 62 Quy trinh chu ky (01.11)

3. Bo tieu chuan DGCL DH (26.6)

4. HD Tu danh gia CSGD va CTDT (26.6)

5. Phan tich tieu chi (01.11)

6. Huong dan viet Phieu danh gia tieu chi (01.11)

7. Huong dan viet bao cao tieu chi-tieu chuan-TDG (01.11)

8. XD Van hoa chat luong (26.6)

9- TimTTMC (21.4)

10. Nhung viec can trien khai (01.11)