KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu » Cao đẳng

Category Archives: Cao đẳng

Kế hoạch triển khai công tác KDCLGD đối với cơ sở GDDH, CDSP, TCSP 2017

kh-118_kiem-dinh-gddh-cd-tcsp-2017-23-02-2017

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx

 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

Thong_tu_33_tc dieu duong

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file word)

115b- CV 1480 Huong dan DGN (29.8.2014)_(file pdf)

Tập huấn TĐG trường cao đẳng: Bài trình chiếu

0- Luat GDDH (6.2014)

1.Tong quan ve KDCL (06.10)

2- TT 62 Quy trinh chu ky (26.6)

3- Gioi thieu bo tieu chuan cao dang (07.10)

4. HD Tu danh gia CSGD va CTDT (26.6)

5. Phan tich tieu chi (07.10)

6. Huong dan viet Phieu danh gia tieu chi (06.10)

7. Huong dan viet bao cao tieu chi-tieu chuan-TDG (22.4)

8. XD Van hoa chat luong (26.6)

9- TimTTMC (21.4)

10. Nhung viec can trien khai (23.4)

11. Mau Phan tich tieu chi 2.6 (10.5.2014)

12. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.6 (10.5.2014)

13. Mau BC Tieu chi 2.6 (10.5.2014)

14. Ky thuat thu thap thong tin minh chung

Tài liệu tập huấn TĐG trường cao đẳng (nội dung thực hành)

1. Mau Phan tich tieu chi 2.6 (10.5.2014)

2. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.6 (10.5.2014)

3. Mau BC Tieu chi 2.6 (10.5.2014)

Gioi thieu bo tieu chuan cao dang