KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trang chủ » Tài liệu

Category Archives: Tài liệu

Advertisements

Kế hoạch triển khai công tác KDCLGD đối với cơ sở GDDH, CDSP, TCSP 2017

kh-118_kiem-dinh-gddh-cd-tcsp-2017-23-02-2017

Advertisements

Tài liệu hướng dẫn đánh giá CLGD trường đại học

  1. CV 1237 ve moc chuan DH ;
  2. Tai lieu moc chuan DH kem theo CV 1237

Đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GD đại học

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (Pdf);

Thông tư_04.2016_14.3.2016 (TC danh gia CTDT) (word);

Các văn bản hướng dẫn:

1- CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC04_2016;

2-CV 1075 HUONG DAN TDG;

3- CV 1076 HUONG DAN DGN (28.6.2016)

Thông tư Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD

Link tải Thông tư: http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-125-2014-TTLT-BTC-BGDDT-muc-chi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-vb249084.aspx

 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ

Thong_tu_33_tc dieu duong

Khảo sát Tập huấn TĐG trường ĐH năm 2014

Đề nghị các đại biểu tham gia khóa tập huấn góp ý cho công tác tập huấn của Cục KTKĐCLGD theo đường link sau:
Nhóm 1 (phân nhóm tại hội trường lớn): https://www.surveymonkey.com/s/ZS56BW9 
Nhóm 2: (phâm nhóm tại hai hội trường nhỏ): https://www.surveymonkey.com/s/ZRJ2RY3
Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu tập huấn: Nội dung thực hành tiêu chí

1. Mau Phan tich tieu chi 2.5 (5.6.2014)

2. Mau Phieu danh gia tieu chi 2.5 (.5.6.2014)

3. Mau BC Tieu chi 2.5 (5.6.2014)